PREDSTAVITEV

Podjetje Zaletelj transportne storitve d.o.o. je bilo registrirano leta 2002.

Smo transportno podjetje z uvedenimi načeli gospodarnega poslovanja in zdravim finančnim poslovanjem, ki se v večini ukvarja s prevozi blaga, pri katerih se zahteva temperaturni režim transporta. Prizadevamo si, da bi poslovali predvsem s podjetji, ki ustvarjajo pozitivne pogoje dela.

Naš vozni park sestavljajo vozila vseh velikosti, od kombi vozil kapacitete 4-ih euro paletnih mest do priklopnika kapacitete 38 euro paletnih mest. Vozila so opremljena z navigacijsko opremo, grelno-hladilnimi napravami, ki zagotavljajo ustrezno temperaturo v tovornem prostoru in s termografi za izpis temperature v tovornem prostoru med časom transporta. Vozila imajo opremo za prevoz ADR blaga in TIR certifikate za prevoz blaga pod tir pogoji. Vozila (vključno s kombiji) imajo spalne kabine za voznika, kar omogoča izvedbo daljših večdnevnih relacij. Za vsa vozila imamo sklenjeno tudi zavarovanje prevozniške odgovornosti za primer poškodovanja blaga.

Vozniki, zaposleni v našem podjetju, imajo opravljene poklicne kvalifikacije in pridobljene ADR certifikate za prevoze nevarnih snovi. Poleg strokovne izobrazbe organiziramo za zaposlene tudi krajša izobraževalna srečanja, s pomočjo katerih jih osveščamo, da so ne le predstavniki matičnega podjetja, pač pa tudi podjetja, ki naroča prevoz in tako skrbimo za ustrezno vedenje in urejenost voznika in vozila.

Komentiranje je zaprto.